شرکت کشت و صنعت نوشینه

شرح پروژه

شرکت کشت و صنعت نوشینه ازجمله شرکت های پیشرو در صنایع غذایی استان آذربایجان غربی است که با فرآوری انواع میوه تازه و مرغوب ، در تولید انواع کنسانتره و آبمیوه سهم بزرگی از مجموعه تولید کشور را به خود اختصاص داده است. شرکت کشت و صنعت نوشینه با هدف تولید آبمیوه در سال ۱۳۷۵ در شهرستان خوی در زمینی به مساحت ۵۵۰۰۰ متر مربع تاسیس شد.

  • کارفرما: شرکت کشت و صنعت نوشینه
  • تاریخ:
  • آدرس پروژهhttp://asal-eng.ir
شرکت توسعه شهد توتیا
بیمارستان سیدالشهدا کرمان
فهرست